Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser for Helena Cosmetics AS

Betingelsene gjelder for kjøp fra Helena Cosmetics AS i Norge.

Helena Cosmetics AS,

Organisasjonsnummer: 966717718 MVA
Leif Weldings vei 10, 3208 Sandefjord
Postboks 2110, 3202 Sandefjord

Epost: kundeservice@vendela.no (Maks. 24 timers responstid (arbeidsdager)).
Telefon: 40 03 80 01 (åpningstid: mandag -fredag: 09.00 – 11.30, 12.00 – 15.00)

Kjøp og bestilling

Ved bestilling vil gjeldende vilkår opplyses om. For tiden, skjer bestilling av enkeltprodukter på www.vendela.no eller ved direkte henvendelse til Helena Cosmetics.

Bestillinger kan avvises ved saklig grunn.

For å kjøpe varer fra Helena Cosmetics AS, må du ha fylt 18 år.

Produkter du kjøper hos Helena Cosmetics AS leveres med bruksanvisning og innholdsdeklarasjon.

Produkter du kjøper hos Helena Cosmetics AS kan ikke videreselges eller distribueres uten samtykke.

Priser og betaling

Alle priser fra Helena Cosmetics er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisen, og eventuelle leveringskostnader, vil være oppgitt i salgs- og leveringsbetingelsene for bestillingen.

Betaling for bestilte varer skjer etterskuddsvis. Du får faktura tilsendt sammen med varen med betalingsdetaljer og betalingsfrist tydelig påført.

Forsendelse og leveranse

Helena Cosmetics AS bruker Posten til forsendelse av alle varer. Varer leveres Posten (går i postgangen) senest 1 arbeidsdag etter bestilling har blitt mottatt. Forsendelsen er etter dette underlagt Postens generelle leveringsvilkår for posttjenester.

Jf. forbrukerkjøpsloven § 23, har du rett til å heve kjøpet ved vesentlig forsinkelse av leveransen, samt tilbakebetaling innen 14 dager av hevet kjøp.

Angrerett og retur

Vi opererer med bedre vilkår enn lovbestemt angrerett på 14 dager. Et angrerettskjema sendes deg i pakken du mottar med produkter.

Du har full returrett/angrerett på alle produkter du kjøper hos Helena Cosmetics AS, også for produkter med brutt forsegling/brukt vare. Det er ingen tidsfrist som begrenser din returrett. Innbetalt beløp for den bestilte varen vil bli refundert, inkl. porto, og tilbakebetalt innen 14 dager. Du må selv dekke kostnadene ved å returnere varen, i henhold til Postens satser. Dersom du er i tvil om noe, er du velkommen til å ringe oss på telefon 40 03 80 01 eller ved å sende en epost til kundeservice@vendela.com.

Ved retur av varer, ber vi om at disse sendes til:
Helena Cosmetics AS,
Leif Weldings vei 10,
3208 Sandefjord

Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, fyller du ikke kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil bli belastet med et gebyr for å dekke vår frakt og håndteringskostnader av varene. Størrelsen på gebyret tilsvarer våre utgifter med forsendelsen, minimum kr 199,-. Dette omfatter også bestillinger som nektes mottatt. Gebyret kan motregnes ditt øvrige tilgodehavende hos Vendela.no.

Frakt og ekspedisjonsgebyr

Vendela.no benytter Bring som fraktleverandør. På bestillinger over 499 kr tilbyr vi fri frakt. Ellers koster pakke i postkassen 49 kr.

Klage og reklamasjon

Du har rett til full reklamasjon ved vesentlige feil eller mangler innen rimelig tid (j.f . forbrukerkjøpsloven) og senest 5 år etter at du har mottatt varen. Reklamasjonsretten er begrenset til varens verdi slik den fremkommer på fakturaen, samt forsendelseskostnaden. Vi ber om at spørsmål om reklamasjon rettes til Kundeservice så snart feil eller mangel er oppdaget på telefon 40 03 80 01, eller ved å sende en epost til kundeservice@vendela.com. Dersom du ikke er fornøyd, vil vi vederlagsfritt erstatte varen. Dersom feil eller mangel ikke kan rettes på en tilfredsstillende måte vil du, ved retur av varen, få kjøpesummen tilbake, samt returkostnader dekket i henhold til Postens satser. Tilbakebetaling ved reklamasjon skal skje innen 14 dager. Ved en eventuell tvist, følger Helena Cosmetics AS Forbrukertvistutvalgets avgjørelser.